תלמיד 1

אלו הישגים באמת חשובים בבית הספר?

בזמן שבדורנו אנו, בתי הספר דוחפים את התלמידים לעבר הישגיות ומצויינות,  למורה צבי היתה גישה אחרת: בדרכו, ידע כיצד להדגיש לתלמידים, כי אמנם זהו בית ספר ובבית ספר ישנם מבחנים וציונים, אך ראשית לכל , למול עיניו כמחנך – ערכיו, מידותיו ומקומו הרוחני של התלמיד:

״אני רוצה לספר משהוא חשוב שהרב צבי היה אומר לנו בשיעורים, היינו אומרים לו "הרב מה יהיה, מה יהיה עם הלימוד יש לנו מבחן עוד מעט מתי נלמד?"

והוא היה אומר: לא מעניין אותי כמה תקבלו במבחן תקבלו מצדי 0 אבל תצאו בני אדם, תצאו עם משפחות טובות, תחיו חיים טובים חיים שלמים-  זה יותר חשוב מאשר לקבל עשר במבחן , זה לא משנה. לא תגזלו, לא תרצחו –  זה יותר חשוב!״

סגירת תפריט

Please provide the following Information

Contact Info of our family members will be stored in an excel spreadsheet to use for simchos

נא הזינו את פרטיכם להרשמה:

פרטי ההתקשרות של כל בני המשפחה יהיו נגישים בקובץ אקסל כאן במתחם הפרטי של המשפחה . לשימוש המשפחה עבור שמחות בעז"ה