קורות חייו וקווים לדמותו ופועלו

האיש שכבש אלפי לבבות

הוא היה חייל נאמן של הרבי והתייצב בכל מקום בו נדרש: בקיבוצים, יישובים, ערים, בפני חוגים שומרי מצוות ובפני אנשי קיבוצי השומר הצעיר. בכל מקום הביא את דבר ה' ודבר החסידות בנועם-שיח, במתק שפתיים ובדוגמה אישית אצילית * לצד זאת, הייתה דמותו של 'המורה צבי' לסמל עבור אלפי התלמידים שלמדו אצלו במשך עשרות שנים ומתגעגעים לקולו החם וליחסו המיוחד * לדמותו של חסיד –  חייל, מחנך, ואבא לאלפים – הרב צבי גרינוולד ע״ה.

אישיות נדירה

דומה כי ההגדרה "כובש לבבות" היא ההגדרה הנכונה והמדויקת כשרוצים לתאר את תמונתו של הרה"ח הרב צבי גרינוולד ע"ה, שנפטר לבית עולמו בחודש אייר האחרון. משכמו ומעלה היה, לא רק בגובה קומתו הפיזי המרשים, אלא גם באישיותו הכבירה, הלבבית והנעימה לכל אדם, בכל גיל מכל חוג או עדה שהיא. רבבות רבות של אנשים פגשו את הרב גרינוולד במשך חייו במסגרת פעולותיו להפצת היהדות והחסידות, ואת כולם הוא כבש בחן, בפשטות ובחכמת החיים שלו.

כל חייו הוקדשו למען הזולת, בחינוך בני ישראל וקירובם לתורה ולחסידות, הן במסגרת תפקידו כמחנך בבית ספר למלאכה, שם היה הרוח החסידית בקרב התלמידים; הן בתפקידו כמרצה ומנחה במאות (אם לא אלפים) של ערבי חב"ד, והן באירועים ובהתוועדויות שונות. בכל מקום היה עומד ומנגיש את ערכי החסידות בעברית צחה ועשירה, ובתוכן עשיר לא פחות. עשרות אלפים הקשיבו לו במשך השנים, ותמיד ידע לרתק ולחבר אנשים אל התכנים שבפיו.

בלחיצת ידו, לכל אחד, ניתן היה לחוש את החום, הלהט היהודי החסידי ודאגתו הכנה לכל יהודי באשר הוא. הוא היה יהודי של אהבת ישראל, כפי שמעידים דבריו שלו הוא: ״בראש ה'מבצעים' שקבע הרבי, עומד מבצע ״אהבת ישראל". זו תמצית חב״ד. התחושה שיש לאדם היודע שישנו מישהו שאוהב אותו. הוא מרגיש זאת. לאהוב כל יהודי – קל לומר זאת אבל קשה לביצוע –  לחוש את הזולת ולהאמין בכל יהודי! כמו שיהודי צריך להאמין בד' כך יהודי צריך להאמין ביהודי״.

מירושלים לכפר חב"ד

הרה"ח הרב מרדכי צבי גרינוולד נולד בשנת תרצ"א בירושלים, לאביו הרב שלמה ולאמו מרת חיה פרקא.  סביב לידתו מסופר הסיפור הבא. היה זה בעת ביקורו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ בארה"ק. כאשר ביקר בשכונת מאה שערים בירושלים, המתין בסופו של הביקור למונית. בדיוק חלף אז במקום ר' שלמה גרינוולד, אברך צעיר שנשא זה עתה אישה. הוא ניצל את ההזדמנות לגשת אל הרבי ולבקש ברכה.

"מה חסר לך?" שאל הרבי.

"לא חסר לי דבר ב"ה", השיב האברך. "יש לי רק בקשה אחת – שהילדים שיוולדו לי, יהיו חסידים". הרבי בירכו, ואחד הבנים הוא הרב צבי ע”ה.

*   *   *

בשנות בחרותו למד בישיבת "תורת אמת" בירושלים, שם ספג מלוא חופניים מתורת החסידות ודרכיה. כבר אז ניכרה עליו אמונתו הפשוטה והישירה: יהודי צריך לחיות ולחיות חיי תורה. הוא ראה בכך את יעודו שלו ושל כל יהודי. מתוך אמונה זו התמסר במסירות נפש של ממש למען חיי יהודים – חייהם הרוחניים והגשמיים כאחד.

עוד כבחור צעיר עסק הת' צבי גרינוולד בעניני חינוך, כאשר שימש כמדריך בפנימייה של ילדים פליטי שואה בירושלים. "הוא העמיד את התלמידים על הרגליים וחינך אותם לאידישקייט", מעיד, יבלחט"א, ידידו מאותם ימים הרב טוביה בלוי שי'. בידיעה שהתפרסמה באותן שנים, אנו מוצאים כי כבר אז היה נושא דברים באירועים שונים שערכו חסידי חב"ד לילדי ירושלים.

בהיותו נער צעיר הצטרף לארגון הלח"י . ארגון אשר פעל בחשאי להגנת ארץ ישראל ותושביה בתקופת השלטון הבריטי בימי טרום קום המדינה. ר' צבי עצמו היה גם הוא בין הצעירים שפעלו בחשאי במסגרת הארגון. הוא נטל חלק בפעולות מסוכנות תוך מסירות נפש של ממש במטרה לקדם את הבטחת בטחונם ושלומם של יהודי ארץ ישראל. בין השאר השתתף בקרב שהתקיים בדיר יאסין. 

בין הפעולות לקח חלק במבצעים להכנסתם של יהודים אודים מוצלים מאש אל תוך גבולות הארץ. זאת חרף הגבלותיהם של הבריטים , אשר שלטו אז בארץ ישראל. עונשים כבדים הושתו על משתפי פעולה למען הצלת יהודי הגולה אשר נמלטו מזוועות הנאצים ימ"ש. יהודים אלו עשו את דרכם בחשאי אל חופי ארץ ישראל, בחסות חשכת הלילה, ובעזרתם של יהודים אשר במסירות נפש פעלו להצלתם- בתוכם ר' צבי ע"ה.

ר' צבי פעל ללא חת ובמרץ רב למען שלומם הפיזי של בני עמו, אך לא פחות מכך התמסר למען הבטחת שלומם הרוחני. כאשר בחיתוליה של המדינה הגיעו עולים רבים מעדות המזרח, פעלו קברניטי המדינה למען הבטחת השתלבות העולים בתרבות נאורה ומתקדמת. חפצים היו לנתב את המדינה הצעירה והמתפתחת להיות כ'כל הגויים'- היל"ת. ר צבי גרינוולד, יחד עם חבריו , על אפם וחמתם של מושכי החוטים, חדרו לתוך המעברות בהם שוכנו העולים, והאירו את עיניהם לגבי הכוונות הזדוניות אשר הוסתרו בכוונת מכוון מהעולים התמימים , אשר כל חפצם היה להמשיך בחייהם היהודיים בארץ הקודש . ר' צבי עודדם לשלוח את ילדיהם למסגרות חינוך תורניות אשר יבטיחו את המשך חינוכם בדרך ישראל סבא. 

דורות שלמים ההולכים היום בדרך ישראל סבא הן פרי אותה עקשנות של מצווה אשר עמדה מול עיניו של ר' צבי והובילה אותו להתמסר לפעולות אלה.

בהגיעו לפרקו נשא לאישה את מרת מרים רבקה. את ביתם הקימו בירושלים, אולם בעקבות הפיגוע הנורא שאירע בבית ספר למלאכה בשנת תשט"ז, עברו להתגורר בכפר חב"ד ור׳ צבי הצטרף לצוות החינוכי של בית ספר למלאכה שהחל באותן שנים לרקום עור וגידים. ידידו הקרוב ורעהו הנאמן, יבלחט"א, הרב טוביה בלוי, רב קהילת חב"ד בנווה יעקב, מחדד את ההקרבה שהקריב הזוג הצעיר בעזיבתו את ירושלים והגעתו לכפר חב"ד: "באותה תקופה, כפר חב"ד היה בראשית דרכו, אוסף בתים נטושים, ועולים חדשים. הרבי עודד את ר' צבי לעבור ולהתגורר בכפר חב"ד כדי לחזק את הפן הרוחני, והביא את ה'פרומקייט' והחמימות החסידית-שורשית הירושלמית. הייתי מגדיר כך: הוא שליח הרבי לכפר חב"ד.

"צריך להבין שהמעבר באותם ימים מהסביבה הירושלמית המוכרת והוותיקה לכפר חב"ד, דרש הקרבה גדולה, היות וגם מצד רעייתו – בתו של הרב שמעון רובין, שהיה מקובל מוכר בירושלים – היה מדובר בהקרבה גדולה, להתנתק מהקירבה לבני המשפחה. לזוג צעיר שעובר אז לגור בכפר חב"ד המשמעות היתה עם התחבורה של אותם ימים – להגיע לבקר אצל ההורים אחת לשבועיים…"

"המורה צבי"

באותם ימים החל הרב גרינוולד לעסוק בחינוך במסגרת בית ספר למלאכה, ומאז המשיך בתפקידיו החינוכיים במשך עשרות שנים, כשהוא מהווה מגדלור חסידי עבור אלפי תלמידי בית ספר למלאכה, רובם ככולם לא הגיעו מבתים חסידיים, ורבים מהם אף לא מבתים שומרי מצוות. השפעתו הייתה לא רק על אלה שלמדו בכתות בהן לימד, אלא השפעתו הייתה גם על שאר תלמידי בית הספר. בזכות הדרכתו ודרך חינוכו בדרכי נועם ואכפתיות אמיתית, מאות תלמידים מבית הספר למלאכה מכפר חב"ד נהיו חסידי חב"ד מקושרים לרבי. הקשר שלו עם הבוגרים היה כקשר של אבא לבן עד יום הסתלקותו.

מהפכה של דורות

את כשרונו הפדגוגי רתם הרב גרינוולד למסירת שיעורים גם בפני קהלים רחבים, הן בתוככי כפר חב"ד והן מחוצה לו, גם בקרב שומרי מצוות וגם בפני כאלה שלא שמרו.

אחד השיעורים המיוחדים שלו בתחילת שנות הכ"פים. היה זה שיעור תורה אותו ייסד הרב מאיר בליז'ינסקי בשכונת התקוה בתל אביב, מידי יום רביעי. בשיעור זה השתתפו עשרות צעירים מתושבי השכונה. בגין בעיה בריאותית מסר הרב בליז'ינסקי את התפקיד לרב גרינוולד, שסיפר ברבות הימים לכותב השורות: "הגרעין החזק מנה עשרות צעירים, שרובם הפכו במשך השנים את אורח חייהם, וביחד עם משפחותיהם עלו על דרך התורה והמצווה. זכו המשתתפים הראשונים של השיעור, שחלק מילדיהם וגם נכדיהם נמנים כיום על המשתתפים הקבועים". כך בפשטות רבה תיאר הרב גרינוולד ע"ה את המהפכה הגדולה שחולל השיעור שמסר, דורות של משפחות.

בשנים האחרונות שימש גם כמגיד שיעור בכולל 'תפארת זקנים' שהתקיים בבית הכנסת 'בית מנחם' בכפר חב"ד, שם היה מוסר שיעור יומי בפני זקני אנ"ש.

כוס גדולה שלוש פעמים

הרב גרינוולד ע"ה מסר את חייו עבור הרבי. הוא היה חייל של הרבי. הפעם הראשונה בה נסע לרבי, הייתה בשנות הכפי"ם, ומאז מידי כמה שנים נסע לרבי כדי לשהות במחיצתו בחודש החגים. באחת ההתוועדויות זכה שהרבי סימן לו להגיד 'לחיים' על כוס גדולה שלוש פעמים!

הרב גרינוולד, למרות שהיה מדבר רבות בפעולות השונות, עם זאת היה שתקן. לא ניתן היה לראותו יושב בחברת אנשים ומשוחח שיחת רעים, שלא לדבר על שיחת בטלה. הוא היה מופנם בטבעו והצניע את רגשותיו. ובכל זאת, על רגשי אהבתו לרבי, ניתן ללמוד מתוך תשובתו שהעניק פעם לעיתונאי: ״אני אגיד לך מה אומר בשבילי רבי. הוא אומר הכל…״ בעודו מחייך מבעד לזקנו העבות ובעיניים נוצצות הוא מוסיף ואומר כי אילו היה שלמה המלך בתקופה הנוכחית והיה כותב על אהבה בין חסיד לרבי היה מוצא ביטויים עזים וחזקים יותר משכתב בשיר השירים.. 

המרצה שנתץ חומות

מכל קצות הארץ, לאורך השנה כולה היו פניות אין ספור למרצה אשר כבמהלך קסמים היה חודר לנשמתו של כל יהודי. אהבתו לבוראו רבו ולכל יהודי יחד עם כישרויו יוצאי הדופן, פיקחותו וכושר דיבורו הם היו סוד הצלחתו לגעת בנפש שומעיו.  אין אצלו העדפות – מי שמזמין ראשון, זוכה. יהיה זה באשקלון או בקריית־ ארבע, בבית שאן או בדימונה. יש בו קסם מיוחד. יהודי גבה קומה שמדבר אליך בחמימות ובהטעמה, בלשון רבת־רבדים, השזורה בקטעי פסוקים ומאמרי חז"ל.

היו לו אין ספור הופעות לפני הציבור במסגרת מה שכונה אז ״ערבי חב"ד". קיבוצים ומושבים, כמו מוסדות וארגונים שונים, נהגו להזמין כמה מאנשי חב"ד לערב מגוון, שכלל הרצאה, שירה, שאלות ותשובות בעניני יהדות והשקפה. ספק אם יש מישהו שמזוהה עם המושג "ערב חב״ד" כמו הרב גרינוולד ע"ה.

"לפני למעלה משלושים שנה הזמנתי את ר' צבי ע"ה לערב חב"ד שארגנתי ביחידת שלד"ג בה שירתי בצה"ל", מספר ר' יעקב גלויברמן. "בערב זה הוא קירב וריתק את הקצין הצעיר שהיה לימים אלוף בצה"ל טל רוסו, וישב איתו עד השעה 1 בלילה. השפעתו כמנחה ומרצה היו לשם ולתפארת, גם כאשר שירתי בטירונות, הזמנתי אותו לבה"ד 4 ברמאללה. ר' צבי ידע לחדור באהבת הלוהטת שלו כחסיד לכל מפקד וחייל". במשך שנים רבות, מדי ראש חודש, היה הרב גרינוולד מגיע לבית הכנסת 'תפארת ישראל' שבתעשיה האווירית כדי למסור שיעור בהפסקה שהתקיימה. "לרב גרינוולד היה חן מיוחד שהיה מרתק את הציבור בסיפורים ובדברי התורה. לאחר מכן היה שר ושמח אתנו ומברך אותנו בכל מילי דמיטב", מספר אחד המשתתפים.

חסיד נוסף מספר כיצד הרב ייצג הרב גרינולד את הרבי מתוך כבוד, ענווה והתבלטות לרבי. "בעבר הקמתי בית מדרש ברמלה וביקשתי ממנו למסור פעם בשבוע שיעור. הוא הסכים בכבוד ולא ביקש דבר, רק לדאוג למישהו שיביא אותו ויחזיר אותו. כולו היה אש קודש של תורה וחסידות".

רבים מאנ"ש לא יכולים לשכוח, את נאומיו והנחייתו בכנסי וערבי חב"ד, ובמיוחד באירועי בר המצווה של בני הגיבורים. אירועים מיוחדים אלו שערכו מידי שנה בכפר חב"ד, בהשתתפות עשרות נערי בר מצווה, שהוריהם נפלו על קידוש ה', ובהשתתפות נכבדי וראשי המדינה. "היה נואם נלהב, בפעילותו בערבי חב"ד בירושלים, ובאירועי חב"ד הגדולים" מספר הרב טוביה בלוי. "הוא היה נואם בפאתוס רב ומרתק את השומעים. היה איש מושלם, משכמו ומעלה".

אכפתיות וטוב לב

אחד המאפיינים הבולטים באישיותו של הרב גרינוולד, הוא האכפתיות שלו מהזולת. זו הייתה אכפתיות שנבעה מעומק לב אוהב של יהודי. את האהבה הזאת אפשר היה לחוש אפילו בלחיצת ידו החמימה, שהייתה עוטפת את יד העומד מולו בחום רב.

אחד מאנ"ש בכפר חב"ד מספר, כי בערב יום כיפור האחרון, כאשר ר' צבי ע"ה כבר לא חש בטוב, הגיע כהרגלו לטבול במקוה ב'בית מנחם'. היה זה לפני תפילת מנחה, כאשר הכל ממהרים ולחוצים להספיק את סדר היום, ביקש ר' צבי מנכדו להביא את המגב של המקוה, שכן הוא רוצה להוציא את המים שנאגרו על הרצפה כמנהגו הקבוע, כדי שלאנשים יהיה נקי… זו הייתה מהותו של ר' צבי ע"ה – גם בזמנים היותר קשים, חשב תמיד על הזולת".

—————————————

בתקופה האחרונה חלה, וביום ג' באייר הלך לעולמו והוא בן 86 שנים. מאות רבות מתושבי כפר חב"ד הגיעו ללוות בדרכו האחרונה את החסיד שהיה לאחד מסמליה היפים והמפוארים של כפר חב"ד בפרט וחסידות חב"ד בכלל.

נטמן בחלקת חב"ד בהר הזיתים.

 ת. נ. צ. ב. ה.

סגירת תפריט

Please provide the following Information

Contact Info of our family members will be stored in an excel spreadsheet to use for simchos

נא הזינו את פרטיכם להרשמה:

פרטי ההתקשרות של כל בני המשפחה יהיו נגישים בקובץ אקסל כאן במתחם הפרטי של המשפחה . לשימוש המשפחה עבור שמחות בעז"ה