calander_events

מה היה סוד הצלחתו בחינוך?

מה היה סוד הצלחתו הכבירה בחינוך ובהעמדת דורות רבים של תלמידים? מה כוחו של "המורה צבי" התואר בו כינוהו תלמידו כבר לפני כ55 שנה.
שאבדל חיים טובים וארוכים, הנני עוקב אחריו כבר 58 שנים. ההיכרות הקרובה בינינו החלה כבר בקיץ התש"כ. זכיתי להיות מדריך בקייטנת גן ישראל בכפר חב"ד כאשר ר' צבי היה אחד המרכזים.
מול עיני ניצבת התמונה שבה כ500 ילדים יושבים בשבת בבוקר על הריצפה בבית הכנסת המרכזי בכפר חב"ד. הם בולעים בצמא כל מילה ומרותקים לסיפורים הנפלאים של הרב צבי.
אם ננסה למקד את התכונות שהביאו להצלחתו הגדולה בחינוך ולהערצה בלתי מוגבלת של אלפי תלמידיו ומושפעיו, נגיע ל5 תכונות

א. אהבה אמיתי לכל תלמיד כאב לבנו .

"הוא היה ממש האבא של כולם" אומר תלמידו מר שמואל מרום. כל תלמיד חש על בשרו את האהבה, הדאגה והאכפתיות של ר' צבי כלפיו. לכן גם החזירו לו תלמידיו אהבה והערצה גם כעבור עשרות שנים מאז סיימו לחבוש את ספלסלי הלימודים. הוא הקפיד להגיע לכל חתונה של בוגריו, הרבה לבקר ביקורי בית אצל תלמידיו, וכל ביקור כזה הותיר חותם של אור היהדות וקדושתה בבית.

ב. התעניינות כנה בכל תלמיד ואדם שפגש

כעבור עשרות שנים זכר את שמו, מקום מגוריו, מקצוע הוריו, היכן שירת בצבא. ממש לפרטי פרטים

ג. חיוך ומאור פנים

המשנה באבות – "והווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות" "והויי מקבל את כל האדם בשמחה" היו נר לרגליו כל ימיו. לא רק משניות שקוראים בחודשי הקיץ אלא דרך חיים יום יומית. מי יכול לשכוח את לחיצת היד של ר' צבי גרינוולד ? יד גדולה וחזקה, חיוך של טוב לב ואהבה גדולה פנימית אמיתית, לא מזוייפת ולא צבועה.

ד. ענווה ופשטות

ר' צבי הגיע לעבודה רכוב על אופניו. מעולם לא קנה רכב. כל הליכותיו היו בצניעות ובפשטות, ללא יהירות והתנשאות. הוא דיבר לכל אחד קטן וגדול בגובה העיניים.

ה. דוגמא אישית

המחנך הדגול היה לא רק נאה דורש אלא בעיקר נאה מקיים. הוא תבע מתלמידיו סדר וניקיון ושימש דוגמא אישית. בכיתה, בבית הכנסת ובכניסה לבית הכנסת לא התעצל להתכופף ולהרים נייר שהיה מושלך על הריצפה. תפילה בכוונה, עניית אמן יהא שמיה רבה בקול רם ובכוונה גדולה, לא לדבר התפילה ובקריאת התורה ועוד, כל מה שתבע מאחרים, תבע קודם כל מעצמו וביתר שאת.

נכתב ע"י הרב יוסף הרטמן, יקיר החינוך הדתי.

סגירת תפריט

Please provide the following Information

Contact Info of our family members will be stored in an excel spreadsheet to use for simchos

נא הזינו את פרטיכם להרשמה:

פרטי ההתקשרות של כל בני המשפחה יהיו נגישים בקובץ אקסל כאן במתחם הפרטי של המשפחה . לשימוש המשפחה עבור שמחות בעז"ה